PWO Co-profs in STEM

Co-profs logo

Dit onderzoek richtte zich specifiek op het opleiden van leraren lager onderwijs (LO) die lesgeven in het 4de, 5de of 6de leerjaar.

De ontwerpinvalshoek streeft naar een succesvol professionaliseringstraject. De onderzoeksinvalshoek tracht een bijdrage te leveren aan de kennisbasis, in dit geval kennis over de integratie van STEM in LO in het algemeen en over kenmerken van een effectief STEM-professionaliseringstraject in het bijzonder.

Wetenschappen en techniek in basisonderwijs

PWO Wetenschap en techniek in het basisonderwijsWetenschap en techniek een 'aparte' combinatie in het lager onderwijs. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren in wetenschap en techniek.

Op de onderzoekspagina van het project kan je de resultaten van het onderzoek en bijhorende aanbevelingen terugvinden in de folder: Wetenschap en techniek: een 'aparte' combinatie in het lager onderwijs. Daarnaast kan je ook "good practices" in de vorm van lesbrieven met bijhorende leermiddelen voor 4de, 5de en 6de leerjaar downloaden. Onderwerpen: warmte, vuur, druk, katrollen.

Medewerkers

Projectverantwoordelijken: Judith Gadeyne en Kristel Vermeiren

Projectmedewerkers: Maya Verlinden en Jan-Pieter De Pooter

Vrijwillige medewerkers: Tine De Bruyn, Sonia De Pauw en Marleen Van Strydonck

Website

Joseph Inghelbrecht, AP - departement WT - graduaat programmeren

Pascale Mast, AP - departement WT

Studio-T

Studio-T logo

AP organiseert op verschillende locaties in Antwerpen Studio-T, een STEM-academie voor alle meisjes en jongens uit het vijfde of zesde leerjaar die hun technisch talent willen ontwikkelen.

STEM on the road

STEM on the road
De Antwerpse hoger onderwijsinstellingen bundelen hun bestaande STEM-academies onder de noemer “STEM on the Road”, en consolideren hun bestaande expertise en aanbod. Daarnaast breiden we ons aanbod kwantitatief en geografisch uit. Het doel hiervan is het aanbod aan STEM-academies toegankelijk maken voor àlle kinderen en jongeren.